Is sa Díseart, Sráid an Doirín, An Daingean, Co. Chiarraí a bheidh imeachtaí uile Léachtaí Cholm Cille 2017 seo ar siúl. Féach www.diseart.ie.

Iompar Poiblí

Iarnród Éireann

Freastalaíonn seirbhísí éagsúla iarnróid ar bhaile Thrá Lí atá tuairim is 50 ciliméadar ar shiúl ón Daingean. Bíonn seirbhís áitiúil bus idir Stáisiún Thrá Lí agus An Daingean.

Gheobhfar amchlár na dtraenacha ar shuíomh Iarnród Éireann.

Bus Éireann

Freastalaíonn seirbhísí éagsúla de chuid Bhus Éireann (Expressway) ar bhaile Thrá Lí atá tuairim is 50 ciliméadar ar shiúl ón Daingean. Bíonn seirbhís áitiúil bus idir Stáisiún Thrá Lí agus An Daingean.

Trá Lí go dtí An Daingean

Gheobhfar tuilleadh eolais maidir le seirbhísí áitiúla bus idir Stáisiún Thrá Lí agus An Daingean anseo.

Aerthaisteal

Tá Aerfort Chiarraí suite ar an bhFearann Fuar, tuairim is 50 ciliméadar ar shiúl ón Daingean. Bíonn eitiltí ar siúl idir Aerfort Chiarraí agus aerfoirt eile in Éirinn, i Sasana agus sa Ghearmáin. Féach suíomh Aerfort Chiarraí.

Ollscoil Mhá Nuad
Foras na Gaeilge
An Sagart - Foilseacháin